Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere valla Ussimäe küla Vaskussi tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamise ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Moe küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

“Kadrina aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning laiendamine” projekteerimis-ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames