Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere linna kinnistute Nortsu tee L3 ja L4 vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Silberauto Rakvere esinduse juurdeehituse hoonealuste kaeve- ja täitetööde ning välistrasside ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere linna Kungla tn 5a lasteaia veetorustiku rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Ussimäe küla Vaskussi tänava sademevee kraavide rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere linna Tiiviku ja Teliku tn vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Sõmeru-Näpi piirkondade rahvaspordiväljaku drenaaźi- ja sademeveetorustike rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Haljala aleviku Uus tänava väikeelamurajooni teede ja tehnovõrkude ehitustööd, Osa 1 — Tehnovõrkude ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Karmeli koguduse hoone välisveevarustuse- ja kanalisatsiooni- ning keldrikorruse kanalisatsiooni paigaldamise ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames