Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Sõmeru-Näpi piirkondade rahvaspordiväljaku drenaaźi- ja sademeveetorustike rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Haljala aleviku Uus tänava väikeelamurajooni teede ja tehnovõrkude ehitustööd, Osa 1 — Tehnovõrkude ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Karmeli koguduse hoone välisveevarustuse- ja kanalisatsiooni- ning keldrikorruse kanalisatsiooni paigaldamise ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames