Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Mirdimäe ÜVK I eteppi ehitamine Mirdimäe tänaval ja Kriidi tänaval

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere linna Päikese ja Lõuna põik tn veetorustiku rekonstrueerimine

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Lidl kaupluse veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja sademevee välistrasside väljaehitamine

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames