Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Porkuni külas Lossi tänava vee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamine

kinnisvaraehitus_logo

Haljala kooli, asukohaga Rakvere mnt 10, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, VK välistrasside ehitus

kinnisvaraehitus_logo

Moe Piiritusetehase reoveepumpla rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Tapa linna Loode tänavale survekanalisatsioonitorustiku rajamine ning Loode tn 32 kinnistu ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere linna kinnistute Nortsu tee L3 ja L4 vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku rajamine

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames