Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Karmeli koguduse hoone välisveevarustuse- ja kanalisatsiooni- ning keldrikorruse kanalisatsiooni paigaldamise ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Ühisveevarustuse rajamise ehitustööd Lille tn, Käsmu külas

kinnisvaraehitus_logo

Moe küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames