Äritegevus

  • Projektijuhtimine
  • Üldehitustööd
  • Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd
  • Kaeve- ja planeerimistööd
  • Parklate ja platside ehitus
  • Lammutustööd
  • Liiva ja killustiku müük
  • Sõelutud mulla müük
  • Kallurveod